De faste søndagsgudstjenester holdes kl. 17. Sædvanligvis er der den 1. og 4. søndag i måneden børne- og familiegudstjeneste, hvor voksne har adgang ifølge med børn. D. 2. søndag i måneden er der gudstjeneste for voksne og aktiviteter for børn kl. 17 med efterfølgende aftensmad. Den 3. søndag er der gudstjeneste for voksne uden aftensmad.

I Mariakirken lægger vi vægt på at gudstjenesterne er smukke og formidler budskabet i et nutidigt sprog. Derfor bruger vi den nyeste bibeloversættelse Den ny Aftale, synger mange nyere salmer, og præsterne lægger stor vægt på at tolke evangeliet ind i moderne menneskers hverdag.

Der er korshærsgudstjeneste hver søndag kl. 19.30. Korshærsgudstjenesterne ligner indholdsmæssigt højmesserne. De har Mariatjenestens brugere som sin særlige målgruppe, men alle er velkomne.