Hvert år, fra december til marts, etablerer Vesterbro Sogn et nødherberg i en af Vesterbros kirker. Nødherberget har de seneste år været åbent for hjemløse migranter i Mariakirken, og i år åbner Vesterbro Sogn og Kirkens Korshær i fællesskab et nødherberg i Mariakirken.

På Vesterbro er der mange hjemløse migranter. Hjemløse migranter, der ikke er registeret i Danmark i form af cpr- el. udlændingenummer, har ikke adgang til hjælp via det offentlige. De kan derfor ikke bruge danske herberger. Derfor har Folkekirken på Vesterbro i samarbejde med Kirkens Korshær etableret et Nødherberg for hjemløse migranter i vintermånederne.

Lyst til at være frivillig i nødherberget? Læs mere her.