Mariakirken har fået et nyt relief af kunstneren Markan Christensen.
’Troens gennembrud’, som relieffet kaldes, blev indviet ved gudstjenesten første søndag i advent.

Første søndag i advent var en ganske særlig dag hos os. Ikke blot fordi vi er på vej ind i det nye kirkeår, hvor vi skal fejre 100 års-jubilæum, men også fordi et nyt relief, ”Troens gennem-brud”, blev indviet i kirkerummet.

Relieffet er et triptykon, et treleddet værk formet og bearbejdet i træ og aluminiumslak. Det er udført af den danske kunstner Markan Christensen, som i løbet af sin lange kunstneriske karriere i mange år har arbejdet med træ som sit fortrukne materiale, og som ønskede at give værket til Mariakirken for det flotte stykke arbejde, Mariatjenesten gør.

Tro som brudflade

I sin prædiken udtrykte vores sognepræst Jens Johansen, at ”Troens gennembrud” handler om kontrasten mellem det sædvanlige og gudsriget som en bruderfaring. Han pegede på, at værket er abstrakt, men dog ikke mere abstrakt, end at man kan se og tyde tegn og former.

”Relieffet består af organiske bløde former farvelagt med aluminiumslak: metallets hårdhed og styrke mødes med træets bløde, organiske struktur, hvor sporene af kunstnerens redskaber endnu ses”, sagde Jens Johansen og fortsatte: ”Men formen er ikke lukket, fast og glat – den brydes af flænger og revner og snit, som giver indtryk af, at noget voldsomt er brudt igennem metallets og træets styrke: nærmest eksplosivt. 
Og disse former er åbne for tolkning. I den første kan man se stjernen over Betlehem, i den anden korset og i den tredje Helligånden og treenigheden. Det er en kristologisk tolkning: vi ser jul, påske og pinse – de tre store kristne fester, men også Gud som skaber, frelser og genløser.”

– Kunstværket er åbent for tolkning – i dette tilfælde dog en kristen tolkning, for rummet og traditionen lægger begrænsninger på, hvad man kan udsmykke et kirkerum med, påpeger Jens Johansen.

Aktivt rådsmedlem

Både præster og menighed er glade for det nye kunstværk, der egentlig kom i stand gennem vores menighedsrådsmedlem Torben Weirup.
Fra sit mangeårige virke som kunstanmelder og forfatter til kunstbøger, siden 1989 ved Berlingske Tidende, har Weirup et stort kendskab og netværk til kunstens verden. – Jeg skrev for nogle år tilbage en bog om Markan Christensen, og herigennem er han muligvis blevet opmærksom på Mariakirken. Han kontaktede mig ihvert fald, da han havde dette relief, som han gerne ville give til kirken, da han syntes, Mariatjenesten gør et flot stykke arbejde, fortæller Torben Weirup.

Robust og enkelt

– Det, der kendetegner Markan Christensens relief, er en vist djærvhed i den måde, han arbejder i træ. Vi synes, det passer meget godt til den måde, kirken er på. Kirken bliver 100 år til næste år og har også noget djærvt, noget robust over sig. På endestykkerne af bænkene er der stiliserede udskæringer, som passer meget fint sammen med relieffet, fortæller Torben
Weirup og fortsætter: – Der er i forvejen ikke meget kunst i kirkerummet. Der hænger tre billeder af Stefan Viggo Petersen (1891-1965) inde i kirkerummet, og hans monumentale figurkompositioner har også denne robusthed og enkelhed, fortæller Torben Weirup og tilføjer, at det virkede, som om alle var meget glade for relieffet ved indvielsen søndag, hvor der blev afholdt reception eftergudstjeneste, og hvor både kunstneren og fonde, der har ydet støtte, var til stede.

Guds rige

Kirkegængerne vil nok først se kunstværket, når de forlader kirkerummet, da det hænger bagerst i kirken ved siden af døren til kirkerummet, men det er slet ikke dårligt, påpegede Jens Johansen om kunstværket, der er støttet af Georg Jorck og hustru Emma Jorcks fond og Højesteretssagfører C.L. Davids legat til slægt og venner. – På vej ud af kirken ud ihverdagen, hvor troen skal leves, ser vi et billede, der fortæller om troen som kontrast, som vi selv kan erfare den, men også om troens grundlag: jul, påske og pinse og om menighedens bekendelse til Gud som skaber, frelser og genløser. – Hvad værket vil fortælle os, er afhængigt af den enkeltes tolkning. Selv har jeg personligt haft stor glæde af at kunne se på relieffet under en begravelse for nylig – for det mindede mig om, at døden ikke er det sidste og eneste, der kan siges om os. Guds rige er under frembrud.

Charlotte Capi Grunnet, Kristendom&Kultur,

Fotograf Karsten Weirup.