Menighedsrådet

Menighedsrådet er ansvarligt for udviklingen og administrationen af kirkelivet på Vesterbro, ved at lægge den langsigtede kurs for arbejdet. Der er arbejdet i både menighedsrådet og de forskellige udvalg under menighedsrådet, som alle er båret af frivillige, der yder en stor arbejdsindsats.

Hvis du har lyst til at engagere dig i det frivillige arbejde med dét, der netop er din evne eller særlige interesse, er det en god ide at surfe rundt på hjemmesiden for at hente yderligere information.

Læs mere om menighedsrådet på vesterbrosogn.dk/menighedsraad